Aspose.Pdf.Structure

Aspose.Pdf.Structure ad alanı, belgenin bölümler ve bölümler halinde düzenlenmesini veya şekiller, tablolar ve dipnotlar gibi özel öğelerin tanımlanmasını sunan bir belgenin mantıksal yapısıyla çalışmaya yardımcı olan sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
ElementMantıksal yapının temel öğesini temsil eden sınıf.
FigureElementMantıksal yapı figürünü temsil eden sınıf.
RootElementKök yapı öğesi.
StructElementGenel yapı öğesi.
TextElementBelge mantıksal yapısının genel metin öğesi.