FigureElement

FigureElement class

Mantıksal yapı figürünü temsil eden sınıf.

public class FigureElement : Element

Özellikleri

İsimTanım
virtual ActualText { get; set; }(İsteğe bağlı; PDF 1.4) Yapı öğesinin ve onun alt öğelerinin tam olarak yerini alan metin. Bu değiştirme metni (mümkün olduğunca küçük bir içerik parçasına uygulanmalıdır) , aşağıdakileri desteklemek için belgenin içeriğini çıkarırken yararlıdır. kullanıcılar için erişilebilirlik engelli veya başka amaçlar için.
virtual Alt { get; set; }(İsteğe bağlı) Yapı öğesinin ve alt öğelerinin, insan tarafından okunabilir biçimdeki alternatif bir açıklaması; bu, engelli kullanıcılara erişilebilirlik desteği kapsamında veya başka amaçlar için belgenin içeriğini çıkarırken kullanışlıdır.
Children { get; }Alt öğe koleksiyonunu alır.
virtual E { get; set; }(İsteğe bağlı; PDF 1.5) Bir kısaltmanın genişletilmiş biçimi.
Image { get; }Şekil yapı öğesinin değerini alır.
virtual Lang { get; set; }(İsteğe bağlı; PDF 1.4) İç içe yapı öğeleri veya işaretli içerik için dil belirtimleri tarafından geçersiz kılındığı durumlar dışında, yapı öğesindeki tüm metin için doğal dili belirten bir dil.

Ayrıca bakınız