Aspose.Pdf.Tagged

Aspose.Pdf.Tagged Etiketli PDF belgelerinin desteklenmesi için sınıflar için bir ad alanıdır.

sınıflar

SınıfTanım
TaggedExceptionBelgenin TaggedPDF içeriği için istisnayı temsil eder.

Arayüzler

ArayüzTanım
ITaggedContentBelgenin TaggedPdf içeriğiyle çalışmak için arabirimi temsil eder.