CreateAnnotElement

ITaggedContent.CreateAnnotElement method

oluştururAnnotElement.

public AnnotElement CreateAnnotElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız