CreateArtElement

ITaggedContent.CreateArtElement method

oluştururArtElement.

public ArtElement CreateArtElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız