CreateBlockQuoteElement

ITaggedContent.CreateBlockQuoteElement method

oluştururBlockQuoteElement.

public BlockQuoteElement CreateBlockQuoteElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız