CreateCaptionElement

ITaggedContent.CreateCaptionElement method

oluştururCaptionElement.

public CaptionElement CreateCaptionElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız