CreateCodeElement

ITaggedContent.CreateCodeElement method

oluştururCodeElement.

public CodeElement CreateCodeElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız