CreateDivElement

ITaggedContent.CreateDivElement method

oluştururDivElement.

public DivElement CreateDivElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız