CreateFigureElement

ITaggedContent.CreateFigureElement method

oluştururFigureElement.

public FigureElement CreateFigureElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız