CreateFormElement

ITaggedContent.CreateFormElement method

oluştururFormElement.

public FormElement CreateFormElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız