CreateFormulaElement

ITaggedContent.CreateFormulaElement method

oluştururFormulaElement.

public FormulaElement CreateFormulaElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız