CreateHeaderElement

CreateHeaderElement()

oluştururHeaderElement.

public HeaderElement CreateHeaderElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız


CreateHeaderElement(int)

oluştururHeaderElement seviye ile.

public HeaderElement CreateHeaderElement(int level)
Parametre Tip Tanım
level Int32 Başlık seviyesi. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 olmalıdır.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız