CreateIndexElement

ITaggedContent.CreateIndexElement method

oluştururIndexElement.

public IndexElement CreateIndexElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız