CreateLinkElement

ITaggedContent.CreateLinkElement method

oluştururLinkElement.

public LinkElement CreateLinkElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız