CreateListElement

ITaggedContent.CreateListElement method

oluştururListElement.

public ListElement CreateListElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız