CreateNonStructElement

ITaggedContent.CreateNonStructElement method

oluştururNonStructElement.

public NonStructElement CreateNonStructElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız