CreateNoteElement

ITaggedContent.CreateNoteElement method

oluştururNoteElement.

public NoteElement CreateNoteElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız