CreateParagraphElement

ITaggedContent.CreateParagraphElement method

oluştururParagraphElement.

public ParagraphElement CreateParagraphElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız