CreatePartElement

ITaggedContent.CreatePartElement method

oluştururPartElement.

public PartElement CreatePartElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız