CreatePrivateElement

ITaggedContent.CreatePrivateElement method

oluştururPrivateElement.

public PrivateElement CreatePrivateElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız