CreateQuoteElement

ITaggedContent.CreateQuoteElement method

oluştururQuoteElement.

public QuoteElement CreateQuoteElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız