CreateReferenceElement

ITaggedContent.CreateReferenceElement method

oluştururReferenceElement.

public ReferenceElement CreateReferenceElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız