CreateSectElement

ITaggedContent.CreateSectElement method

oluştururSectElement.

public SectElement CreateSectElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız