CreateSpanElement

ITaggedContent.CreateSpanElement method

oluştururSpanElement.

public SpanElement CreateSpanElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız