CreateTableElement

ITaggedContent.CreateTableElement method

oluştururTableElement.

public TableElement CreateTableElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız