CreateTableTBodyElement

ITaggedContent.CreateTableTBodyElement method

oluştururTableTHeadElement.

public TableTBodyElement CreateTableTBodyElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız