CreateTableTDElement

ITaggedContent.CreateTableTDElement method

oluştururTableTDElement.

public TableTDElement CreateTableTDElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız