CreateTableTFootElement

ITaggedContent.CreateTableTFootElement method

oluştururTableTFootElement.

public TableTFootElement CreateTableTFootElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız