CreateTableTHeadElement

ITaggedContent.CreateTableTHeadElement method

oluştururTableTHeadElement.

public TableTHeadElement CreateTableTHeadElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız