CreateTableTHElement

ITaggedContent.CreateTableTHElement method

oluştururTableTHElement.

public TableTHElement CreateTableTHElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız