CreateTableTRElement

ITaggedContent.CreateTableTRElement method

oluştururTableTRElement.

public TableTRElement CreateTableTRElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız