CreateTOCElement

ITaggedContent.CreateTOCElement method

oluştururTOCElement.

public TOCElement CreateTOCElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız