CreateTOCIElement

ITaggedContent.CreateTOCIElement method

oluştururTOCIElement.

public TOCIElement CreateTOCIElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız