CreateWarichuElement

ITaggedContent.CreateWarichuElement method

oluştururWarichuElement.

public WarichuElement CreateWarichuElement()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız