SetLanguage

ITaggedContent.SetLanguage method

Pdf belgesi için doğal dili ayarlar.

Yapı elemanları veya işaretli içerik için dil belirtimlerinin geçersiz kılındığı durumlar dışında, belgedeki tüm metinler için doğal dili belirtecek bir dil tanımlayıcısı.

public void SetLanguage(string lang)
Parametre Tip Tanım
lang String Bir dil tanımlayıcısı, dilin bilinmediğini belirtmek için boş metin dizesi veya RFC 3066, Dillerin Tanımlanması Etiketleri’nde tanımlandığı gibi bir Dil Etiketi olacaktır.

Ayrıca bakınız