AbsorbedCell

AbsorbedCell class

sayfasında bulunan tablonun hücresini temsil eder

public class AbsorbedCell : ITableElement

Özellikleri

İsim Tanım
Rectangle { get; } Hücrenin page üzerindeki konumunu tanımlayan dikdörtgeni alır
TextFragments { get; } Koleksiyonunu alırTextFragment cell içindeki metni tanımlayan nesneler

Ayrıca bakınız