AbsorbedRow

AbsorbedRow class

sayfasında bulunan tablo satırını temsil eder

public class AbsorbedRow : ITableElement

Özellikleri

İsim Tanım
CellList { get; } satırının hücrelerini içeren salt okunur IList’i alır
Rectangle { get; } Satırın page üzerindeki konumunu tanımlayan dikdörtgeni alır

Ayrıca bakınız