AbsorbedTable

AbsorbedTable class

sayfasında bulunan tabloyu temsil eder

public class AbsorbedTable : ITableElement

Özellikleri

İsim Tanım
PageNum { get; } Bu tabloyu içeren sayfanın numarasını alır
Rectangle { get; } Sayfadaki tablonun konumunu tanımlayan dikdörtgeni alır
RowList { get; } Tablonun satırlarını içeren salt okunur IList’i alır

Ayrıca bakınız