CharInfo

CharInfo class

Bir karakter bilgisi nesnesini temsil eder. Karakter konumlandırma bilgisi sağlar.

public sealed class CharInfo

Özellikleri

İsim Tanım
Position { get; } Karakterin konumunu alır.
Rectangle { get; } Karakterin dikdörtgenini alır.

Ayrıca bakınız