CharInfo

CharInfo class

Bir karakter bilgisi nesnesini temsil eder. Karakter konumlandırma bilgisi sağlar.

public sealed class CharInfo

Özellikleri

İsimTanım
Position { get; }Karakterin konumunu alır.
Rectangle { get; }Karakterin dikdörtgenini alır.

Ayrıca bakınız