CustomFontSubstitutionBase

CustomFontSubstitutionBase class

Özel yazı tipi değiştirme stratejisi için bir temel sınıfı temsil eder.

public class CustomFontSubstitutionBase : FontSubstitution

yapıcılar

İsim Tanım
CustomFontSubstitutionBase() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
virtual TrySubstitute(OriginalFontSpecification, out Font) Orijinal yazı tipini başka bir yazı tipiyle değiştirir.

Diğer_Üyeler

İsim Tanım
class OriginalFontSpecification Orijinal yazı tipi belirtimini temsil eder.

Ayrıca bakınız