FileFontSource

FileFontSource class

Tek yazı tipi dosya kaynağını temsil eder.

public sealed class FileFontSource : FontSource

yapıcılar

İsim Tanım
FileFontSource(string) Yeni bir örneğini başlatırFileFontSource sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FilePath { get; set; } Yazı tipi dosyasının yolu.

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Yazı tipi dosyası kaynak nesnelerinin eşit olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca bakınız