FolderFontSource

FolderFontSource class

Yazı tipi dosyalarını içeren klasörü temsil eder.

public sealed class FolderFontSource : FontSource

yapıcılar

İsim Tanım
FolderFontSource(string) Yeni bir örneğini başlatırFolderFontSource sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FolderPath { get; set; } Yazı tipi dosyalarını içeren klasörün yolu.

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Klasör yazı tipi kaynak nesnelerinin eşit olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca bakınız