FontSource

FontSource class

Yazı tipi kaynağı için bir temel sınıfı temsil eder.

public abstract class FontSource

Ayrıca bakınız