FontSourceCollection

FontSourceCollection class

Yazı tipi kaynakları koleksiyonunu temsil eder.

public sealed class FontSourceCollection : ICollection<FontSource>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Sayısını alırFont aslında koleksiyonda bulunan nesne öğeleri.
IsSynchronized { get; } Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini gösteren bir değer alır (iş parçacığı güvenli).
Item { get; } Belirtilen dizindeki yazı tipi öğesini alır.
SyncRoot { get; } Koleksiyona erişimi senkronize etmek için kullanılabilecek bir nesne alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(FontSource) Koleksiyona yeni yazı tipi kaynak nesnesi ekler.
Clear() Yazı tipi kaynak koleksiyonunu temizler.
Contains(FontSource) Bir öğenin koleksiyonda olup olmadığını belirler.
CopyTo(FontSource[], int) Hedef dizinin belirtilen dizininden başlayarak koleksiyonun tamamını uyumlu bir tek boyutlu Diziye kopyalar
Delete(FontSource) Yazı tipi kaynak öğesini siler.
GetEnumerator() Koleksiyonun tamamı için bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(FontSource) Yazı tipi kaynak öğesini siler.

Ayrıca bakınız