FontStyles

FontStyles enumeration

Metne uygulanan stil bilgilerini belirtir.

[Flags]
public enum FontStyles

değerler

İsim Değer Tanım
Regular 0 Normal metin.
Bold 1 Kalın metin.
Italic 2 İtalik metin.

Notlar

Bu numaralandırmanın birFlagsAttribute üye değerlerinin bir kombinasyonuna izin veren öznitelik.

Ayrıca bakınız