FontSubstitution

FontSubstitution class

Yazı tipi değiştirme stratejileri için bir temel sınıfı temsil eder.

public class FontSubstitution

Ayrıca bakınız