FontSubstitutionCollection

FontSubstitutionCollection class

Yazı tipi değiştirme stratejileri koleksiyonunu temsil eder.

public sealed class FontSubstitutionCollection : ICollection<FontSubstitution>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Sayısını alırFont aslında koleksiyonda bulunan nesne öğeleri.
IsSynchronized { get; } Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini gösteren bir değer alır (iş parçacığı güvenli).
Item { get; } Belirtilen dizindeki yazı tipi öğesini alır.
SyncRoot { get; } Koleksiyona erişimi senkronize etmek için kullanılabilecek bir nesne alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(FontSubstitution) Koleksiyona yeni yazı tipi değiştirme nesnesi ekler.
Clear() Yazı tipi değiştirme koleksiyonunu temizler.
Contains(FontSubstitution) Bir öğenin koleksiyonda olup olmadığını belirler.
CopyTo(FontSubstitution[], int) Hedef dizinin belirtilen dizininden başlayarak koleksiyonun tamamını uyumlu bir tek boyutlu Diziye kopyalar
GetEnumerator() Koleksiyonun tamamı için bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(FontSubstitution) Yazı tipi değiştirme öğesini siler.

Ayrıca bakınız