IFontOptions

IFontOptions interface

Yazı tipi davranışını ayarlamak için kullanışlı özellikler

public interface IFontOptions

Özellikleri

İsim Tanım
NotifyAboutFontEmbeddingError { get; set; } Bazen istenen yazı tipini belgeye gömmek mümkün olmayabilir. Örneğin lisans kısıtlamaları veya istenen yazı tipinin hedef bilgisayarda bulunamaması gibi birçok neden vardır. Bu durum söz konusu olduğunda, yalnızca algılamak yeterli değildir, çünkü istenen yazı tipi, özellik bayrağının set öğesiyle gömülüdür Font.IsEmbedded = true; Elbette bu özelliği ayarlandıktan hemen sonra okumak mümkündür ancak bu uygun bir yaklaşım değildir. NotifyAboutFontEmbeddingError işareti, yazı tipi gömme girişiminin başarısız olduğu durumlar için istisna mekanizmasını uygular. Bu bayrak, type için bir istisna olarak ayarlanırsaFontEmbeddingException atılacak. Varsayılan olarak false.

Ayrıca bakınız