ITableElement

ITableElement interface

Bu arabirim, TableAbsorber tarafından ayıklanan mevcut tablonun bir öğesini temsil eder.

public interface ITableElement

Özellikleri

İsim Tanım
Rectangle { get; } page üzerindeki tablo öğesinin konumunu tanımlayan dikdörtgeni alır

Ayrıca bakınız